Contact

email-3249062_1280

Adriana Ferreira de Faria

adrianaf@ufv.br


Aline Godoi

avancacafe@ufv.br


Francylara Castro

incubadora@ufv.br


Jucélia Lopes

tecnoparq@ufv.brMateusz Rzeszowski

mrzeszowski@ksse.com.pl


Iwona Ochocka

iochocka@ksse.com.pl


Katarzyna Papież- Pawełczak

katarzyna.papiez-pawelczak@us.edu.pl